ULUSLARARASI KONFERANSIN KONUSU

 Konferans /Uluslararasi konferansin konusu
Uluslararası conferans

Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları

Is organised in the frames of the Forward Looking project

 

Nitelikli ve etkili eğitimin anahtarı - empatik ve destekleyici öğretmenler- (EMPAQT)

EMPAQT Projesinin genel amacı dezavantajlı öğrencilerin başarılı olmaları, kendilerini saygın ve değerli hissetmeleri için ihtiyaç duydukları desteğin verildiği, eşitlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme ortamının yaratılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için proje kapsamında, eğitimcilerin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemeleri, okul terki ve sosyal dışlanma riski olan öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit edip onlara yardımcı olmalarını sağlayacak beceriler kazanmaları için bir ‘öğretmen eğitim programı’ oluşturulmuştur.

 

EMPAQT Konsorsiyumu, öğretmenlere, öğrencilerinin kişisel gelişimlerini destekleyecek, onların sosyal ve duygusal yeterliliklerini geliştirmeleri sağlayan, yansıtıcı öğretim ve öğrenme anlayışıyla, empatik, şiddet içermeyen bir iletişim ve öğrencilerin kariyer planlamalarında yardımcı olacak bir yaklaşım sunar.

 

Proje, öğretmen eğitiminin yenilikçi bir şekilde şekillenmesi için kanıta dayalı, sürekli mesleki gelişimi en uygun hale getiren “aşağıdan-yukarıya” yaklaşımını sunar.

 

Proje web-sitesi: empaqt.eu

 

“Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları” uluslararası konferansı okul terkinin önlenmesi için uygun eğitim politikaları ve uygulamalarının geniş katılımlı bir şekilde tartışılmasına fırsat yaratmayı amaçlamaktadır.

Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.