KONFERANS

 Konferans /Konferans

Sayın İlgili,

 

EMPAQT Proje ekibi sizi proje, araştırma, uygulama ve eğitim politikası alanındaki çalışmalarınızı paylaşmak üzere uluslararası konferansa davet ediyor.

Uluslararası Konferans

Okul terkinin önlenmesine yönelik eğitim politikaları ve uygulamaları

 

Konferans 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Marma Otel İstanbul’da yapılacaktır.

 

Konferans temaları:

• Okul terkinin önlenmesine yönelik Avrupa’daki eğitim politikaları

• Okul terkinin önlenmesi için bir araç olarak “iletişim”

• Dezavantajlı grupların eğitimi için örnek uygulamalar

• Sosyal ve duygusal öğrenme

• Okullarda çalışan psikolojk danışmanların rolleri ve karşılaştıkları zorluklar

• Kapsayıcı bir eğitim için pedagojik formasyon

• Öğrencinin eğitime katılımının arttırılması

• Okul terkinin önlenmesi için kurumların eşgüdümlenmesi


Okul terkinin önlenmesi için pedagojik yöntemler ve diğer çözüm yolları konusunda fikir paylaşımında bulunmak üzere öğretmenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyologlar, sosyal çalışmacılar, eğitim alanında çalışan politika yapıcılar ve karar vericiler, milli eğitim bakanlığı temsilcileri, yerel yönetimler ve tüm ilgililer konferansa davetlidir.

 

Konferansın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Genel toplantılarda simultane çeviri yapılacaktır.

 

Uygulama projeleri ve ön çalışmalarının sonuçları paylaşılacağı poster olarak sunulabilir.

 

Konferans katılımcılarına katılım belgesi verilecektir.

 

Konferansa ev sahipliği yapan kurum:

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)

2010 Yılında kurulan SOYAÇ, sokakta yaşayan ve risk altında olan çocuklar, çocukların aileleri ve onlarla çalışanları desteklemek üzere ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile uygulama ve araştırma projeleri gerçekleştirmektedir. SOYAÇ, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklar için bir üniversite bünyesinde kurulmuş ilk ve terk merkezdir. SOYAÇ projeleri üniversitenin psikolojiden güzel sanatlara çeşitli bölümünlerinin öğrencilerinin aktif katılımları ile gerçekleştirilmektedir.

 

Konferansı düzenleyenler:

 

• Trakia Universitesi, Bulgaristan

• Center for Creative Training Association, Bulgaristan

• Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Romanya

• AFP Patronato San Vincenzo, Italya

• Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye

• Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ), Türkiye

• Malta Universitesi, Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, Malta

• Silistra Bölge Eğitim Departmanı, Bulgaristan

 

To get in touch with the conference organizers, please write to: empaqt@cct.bg

Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.