Събития

Обучение по проекта EMPAQT в гр. Силистра

На 4 и 5 септември 2017 г. по инициатива на РУО-Силистра Езикова гимназия „Пейо Яворов“ в гр. Силистра стана домакин на обучение по проекта EMPAQT. Обучението беше проведено от специалисти от Център за творческо обучение и от ДИПКУ към Тракийски университет в Стара Загора.
В него се включиха 26 учители от региона.
Обучението се организира в рамките на международния проект „Емпатични и подкрепящи учители – ключ към качество и ефективност в образованието” (EMPAQT), реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключово направление 3: Проекти ориентирани към бъдещето (Forward looking projects). Програмата и материалите за обучението на учители са подготвени с обединените усилия на международен експертен екип от България, Италия, Малта, Румъния и Турция.


Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.