Събития

6-та Среща по проекта в Стара Загора

Шестата среща на проекта EMPAQT се проведе в Стара Загора, България от 13 до 16 март 2018 г. Партньорите обсъдиха получените резюмета в отговор на публикуваната Покана за участие в междунаросната конференцията в Истанбул и решиха как да разпределят грантовете за избраните лектори. Беше изготвена първата версия на програмата на конференцията.
Партньорите обсъдиха и работата си по изготвяне на Препоръки за образователни политики.
Гостите на срещата от Департамента за информация и професионална квалификация на учители към Тракийския университет показаха, че дискусиите са по-ползотворни, когато денят започва с хоро и демонстрира националния танц пред партньорите. Вечерен концерт в градската библиотека предложи вдъхновяващ край на срещата.


Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.