Събития

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

РУО - Силистра и „Център за творческо обучение“ организират обучение за учители с цел повишаване на уменията и знанията им за работа с ученици, застрашени от отпадане от училище.
Обучението ще се проведе на 4 и 5 септември 2017 г. в гр. Силистра в Езикова гимназия „Пейо Яворов“, ул. "Бойка войвода" №20.
Обучителната програма съдържа теми, разпределени в три модула:

  • Въведение (Преждевременното отпадане от училище и най-често срещаните причини за него);
  • Отношения (Различните аспекти на междуличностните отношения в класната стая);
  • Ангажираност/активно участие (Как да направим учебната програма по-смислена за учениците).
Курсът носи 2 квалификационни кредита.
Повече информация ще намерите в прикачения файл.
 


Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.