Събития

 Начало /Събития

Кръгла маса по проблемите на ранното отпадане от училище в рамките на XVI Национален педагогически форум

"Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа"

Кръгла маса на тема: „Превенция на отпадането от училище чрез създаване на привлекателна образователна среда” беше проведена в рамките на XVI Национален педагогически форум с междунар...
read more...

Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.