Събития

 Начало /Събития

6-та Среща по проекта в Стара Загора

Шестата среща на проекта EMPAQT се проведе в Стара Загора, България от 13 до 16 март 2018 г. Партньорите обсъдиха получените резюмета в отговор на публикуваната Покана за участие в междунаросната...
read more...

Обучение по проекта EMPAQT в гр. Силистра

На 4 и 5 септември 2017 г. по инициатива на РУО-Силистра Езикова гимназия „Пейо Яворов“ в гр. Силистра стана домакин на обучение по проекта EMPAQT. Обучението беше проведено от специалисти от Цен...
read more...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

РУО - Силистра и „Център за творческо обучение“ организират обучение за учители с цел повишаване на уменията и знанията им за работа с ученици, застрашени от отпадане от училище.
Обучениет...
read more...

Кръгла маса по проблемите на ранното отпадане от училище в рамките на XVI Национален педагогически форум

"Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа"

Кръгла маса на тема: „Превенция на отпадането от училище чрез създаване на привлекателна образователна среда” беше проведена в рамките на XVI Национален педагогически форум с междунар...
read more...

Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.